W czym mogę pomóc?

Wykonuję tłumaczenia poświadczone i zwykłe. Poświadczam również tłumaczenia wykonane przez inne osoby. Tłumaczę pisemnie i ustnie. Dodatkowo, pomagam również uzyskać apostille i legalizować dokumenty. 

W szczególności wykonuję tłumaczenia poświadczone z włoskiego, angielskiego i hiszpańskiego na polski i  z polskiego na włoski, angielski i hiszpański:

  • pełnomocnictw, odpisów z KRS, umów spółek, sprawozdań finansowych, certyfikatów rezydencji podatkowej, wezwań do zapłaty, zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
  • umów przeniesienia własności nieruchomości, najmu, użyczenia i darowizny
  • aktów urodzenia, ślubu, zgonu
  • dowodów rejestracyjnych
  • zaświadczeń o niekaralności
  • świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, umów o pracę
  • dokumentacji przetargowej
  • świadectw szkolnych, dyplomów i suplementów
  • dokumentów notarialnych, pozwów, wezwań, zawiadomień, wyroków, postanowień, zarządzeń i innych dokumentów z zakresu prawa cywilnego, karnego, adminstracyjnego i skarbowego

A tak naprawdę, to pomagam osobom mówiącym w innych językach porozumieć się.