Tłumacz przysięgły języka włoskiego, angielskiego i hiszpańskiego, apostille

Zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy instytucje mogą potrzebować różnego rodzaju tłumaczeń z języka włoskiego, angielskiego i hiszpańskiego. Część z nich nie wymaga zaangażowania tłumacza przysięgłego i wówczas wystarczy zwykły przekład. Dotyczy to np. listów, treści reklamowych, artykułów z gazet. Gdy jednak w grę wchodzą pisma urzędowe, wówczas wymagane są tłumaczenia uwierzytelnione.

Jako profesjonalny tłumacz przysięgły włoskiego i angielskiego w Krakowie i w Warszawie oferuję tłumaczenia zwykłe i poświadczone z języka włoskiego i angielskiego na polski oraz z języka polskiego na włoski, angielski i hiszpański. Ta ostatnia forma obowiązuje najczęściej w przypadku:

 • aktów urodzenia,
 • aktów zgonu,
 • aktów małżeństwa,
 • aktów notarialnych – np. darowizna, umowa sprzedaży, testament, przeniesienie własności itd.,
 • umów o pracę,
 • kontraktów dotyczących np. różnych działalności gospodarczych,
 • umów między spółkami czy kontrahentami,
 • dokumentacji przetargowej,
 • odpisów z KRS,
 • zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami czy składkami ZUS,
 • świadectw pracy,
 • pełnomocnictw,
 • świadectw szkolnych,
 • certyfikatów, dyplomów poświadczających ukończenie kursu, szkolenia, uczelni itd.,
 • faktur,
 • ubezpieczeń,
 • dokumentacji medycznej,
 • zaświadczeń o niekaralności,
 • pozwów,
 • wyroków sądowych,
 • wezwań i innych dokumentów sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego,
 • administracyjnego i skarbowego,
 • dowodów rejestracyjnych,
 • dokumentacji związanej z nabyciem samochodu za granicą i jego rejestracją.

To też przykładowe tłumaczenia poświadczone, jakimi na co dzień się zajmuję.

Dodatkowo, pomagam w uzyskaniu apostille i legalizacji dokumentów (MSZ, NAWA, ambasady i konsulaty).

Na czym polega zawód tłumacza przysięgłego?

Dlaczego tak ważne jest to, żeby zajął się tym tłumacz przysięgły? Oprócz tego, że jest to osoba zaufania publicznego, wykonująca zawód prawniczy na podstawie uprawnień nadanych przez Ministra Sprawiedliwości, to jeszcze musi mieć odpowiednią wiedzę na temat specyfiki danej branży, z której przyjdzie jej dokonywać przekładów. Ten zawód reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. We Włoszech nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, za to osoba zajmująca się przekładami za każdym razem przed powierzonym jej zadaniem składa w urzędach ślubowanie zobowiązujące do właściwego i wiernego wykonywania tłumaczenia.

Na każdym tłumaczeniu poświadczonym widnieje imienna pieczęć tłumacza przysięgłego. Tak też jest w moim przypadku – mój numer uprawnień to TP/95/18. Studia na wydziałach zarządzania i tłumaczeń oraz praca w międzynarodowym środowisku finansowym pomogły mi nie tylko w zakresie językowym, ale również w zrozumieniu zagadnień o charakterze prawnym, biznesowym i kulturowym.
Wykonując zawód tłumacza przysięgłego, zapewniam tłumaczenia pisemne i ustne z języka włoskiego, angielskiego oraz hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Mam również uprawnienia do:

 • sprawdzania i poświadczeń przekładów sporządzonych przez inne osoby,
 • przygotowywania poświadczonych odpisów pism w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim.

Szybka, terminowa i rzetelna realizacja zamówień

Dlaczego warto powierzyć mi tłumaczenie różnego rodzaju pism? Będąc tłumaczem języka włoskiego, angielskiego i hiszpańskiego, gwarantuję indywidualne, profesjonalne podejście do każdego zlecenia oraz dobre ceny (współpraca bez pośredników). Ponadto zapewniam:

 • terminową i szybką realizację zamówień,
 • dyskrecję i poufność w zakresie powierzanych mi dokumentów oraz informacji,
 • rzetelność, wiarygodność, bezstronność i staranność tłumaczeń,
 • dostępność w dwóch lokalizacjach: Krakowie i Warszawie,
 • pomoc podczas wyjazdów, w tym także zagranicznych,
 • wsparcie w zakresie tłumaczeń ustnych, zwłaszcza w kancelariach notarialnych i urzędach stanu cywilnego.