Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze z włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego i na włoski, angielski, hiszpański – Kraków i Warszawa

Do przekładów specjalistycznych zalicza się tłumaczenia prawnicze, które – ze względu na materię i dziedzinę prawa – wymagają doskonałej znajomości języka prawniczego. Dotyczy ona nie tylko wiedzy na temat prawa występującego w tekście docelowym, ale także terminologii czy pojęć, jakie są stosowane. Włoski to język, w którego zakresie pomagam na co dzień osobom prywatnym oraz firmom, wykonując opracowania różnych dokumentów. Wśród nich znajdują się także te, które wymagają tłumaczeń prawniczych. Zaliczyć do nich można m.in.:

 • umowy o charakterze cywilnoprawnym,
 • pozwy i pisma procesowe,
 • pełnomocnictwa,
 • wyroki i orzeczenia sądowe,
 • akty prawne,
 • decyzje i zaświadczenia administracyjne,
 • świadectwa szkolne,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dokumenty kredytowe,
 • dokumenty przetargowe,
 • dyrektywy, normy prawne,
 • licencje,
 • gwarancje, reklamacje, skargi, wnioski, regulaminy,
 • dokumenty spadkowe,
 • wnioski, zaświadczenia, formularze.

Ponadto przekłady prawnicze obejmować mogą także teksty, takie jak komentarz, podręcznik prawa czy prace naukowe. Zapewniam swoją językową i merytoryczną pomoc też w przypadku innych dokumentów wymagających poświadczenia tłumacza przysięgłego.

Wierne oddanie treści i poufność

W tłumaczeniach prawniczych z języka włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego i na język włoski, angielski i hiszpański bardzo ważne znaczenie ma wierne oddanie treści, czyli użycie w nich specjalistycznej terminologii oraz znajomość zagadnień związanych z branżą. Pisane są bowiem specyficznym językiem prawniczym, a ich przekład nie może opierać się na wolnej interpretacji. Mam tego świadomość podejmując się kolejnych zleceń. Jeśli zachodzi potrzeba, to współpracuję ze specjalistami w danej dziedzinie poprzez konsultacje i korektę merytoryczną.
Każdy z klientów może liczyć na zachowanie pełnej poufności i nieujawnianie swoich danych osobowych ani treści przekazanych przez niego dokumentów.
Osoby bądź firmy, które szukają tłumacza zajmującego się rzetelnym i terminowym tłumaczeniem tekstów prawniczych na język włoski lub z języka włoskiego, zapraszam do jednej z moich kancelarii, które są zlokalizowane w Warszawie i w Krakowie.