Cennik

Cennik tłumaczeń z języka włoskiego, angielskiego i hiszpańskiego oraz na włoski, angielski i hiszpański

Z usług wykonywanych przez tłumacza korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi. Jako specjalista w zakresie przekładów zwykłych i poświadczonych (przysięgłych, uwierzytelnionych) z włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego i na włoski, angielski, hiszpański służę swoim językowym doświadczeniem oraz merytoryczną wiedzą z różnych dziedzin. Podejmuję się tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów o charakterze urzędowym lub prawniczym. Oprócz tego zajmuję się także tłumaczeniami ustnymi konsekutywnymi oraz poświadczam przekłady wykonane przez inne osoby. Pomagam klientom podczas załatwiania spraw u notariuszy, w urzędach stanu cywilnego, na targach międzynarodowych czy spotkaniach biznesowych.

Wykonuję tłumaczenia przysięgłe dotyczące, m.in.:

 • dokumentów spółek,
 • pism procesowych i sądowych,
 • dokumentów samochodowych,
 • dokumentów podatkowych i do ZUS,
 • aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • dowodów osobistych,
 • zaświadczeń z rejestru karnego,
 • dyplomów uczelni wyższych i świadectw szkolnych.

Oprócz tego zapewniam tłumaczenia z angielskiego na włoski oraz z włoskiego na angielski, a także z angielskiego na hiszpański oraz z hiszpańskiego na angielski.
Oferuję swoją pomoc w zakresie tłumaczeń podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Jak się rozliczamy?

Teksty do tłumaczeń rozliczam w następujący sposób:

 • strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków,
 • na stronę rozliczeniową tłumaczenia zwykłego przypada 1500 znaków,
 • każda rozpoczęta strona rozliczeniowa traktowana jest jak pełna.

Jeśli chodzi o czas realizacji zamówień to:

 • w trybie standardowym są to 4 strony rozliczeniowe/dzień – pod uwagę nie biorę dnia przekazania tekstu do tłumaczenia,
 • w trybie pilnym przekładam do 8 stron rozliczeniowych dziennie i doliczam 50% stawki,
 • w trybie ekspresowym tłumaczenie obejmuje do 10 stron rozliczeniowych dziennie +100% stawki.

Droga mailową za każdym razem potwierdzam przyjęcie zlecenia, jego wycenę oraz termin oddania. Przekazanie oryginału, jak i odbiór tłumaczenia poświadczone nastąpić może:

 • osobiście w siedzibie kancelarii w Warszawie lub w Krakowie,
 • listem poleconym
 • kurierem.

Jeśli klientowi zależy na szybszym wykonaniu tłumaczenia, należy wcześniej przesłać skan dokumentu.

W przypadku przekładów ustnych rozliczam się z klientem według dwugodzinnych bloków. Biorę udział także w tłumaczeniach odbywających się poza Warszawą i Krakowem. Wówczas koszt i czas dojazdu pokrywany jest przez klienta.